HBO terapija

Kiseonik kao lek?

Osim što je naophodan za život, kiseonik se primenjuje i kao lek. U osnovi velikog broja patoloških stanja nalazi se hipoksija - stanje smanjene količine ili sniženje parcijalnog pritiska kiseonika. Smanjenje koncentracije kiseonika u ćelijama i tkivima ima za posledicu poremećaj u funkcionisanju ćelija, organa i organskih sistema a na primer samo 3-4 minuta bez kiseonika je dovoljno da izazove trajna oštećenja moždanog tkiva.
Medicinska primena kiseonika u lečenju brojnih oboljenja predstavlja rutinsku praksu u zdravstvenim ustanovama.

Kiseonik je LEK i kao takav ima:

 • Indikacije
 • Kontraindikacije (apsolutne i relativne)
 • Doziranje i način upotrebe
 • Mehanizam delovanja
 • Moguća neželjena dejstva
 • Intrakcija sa drugim lekovima

šta je hiperbarična oksigenacija?

Hiperbarična oksigenacija je naučno utemeljena metoda lečenja koja se zasniva na udisanju 100% molekulskog kiseonika, kod pacijenata sa spontanim ili asistiranim disanjem, na pritisku okoline većem od atmosferskog, u za to posebno namenjenim uređajima - hiperbaričnim komorama. Potreba za kiseonikom je univerzalna za sve ćelije ljudskog organizma a njegov nedostatak je uvod u brojne bolesti i stanja kao i posledica bolesti i/ili povreda. U odnosu na to i ne čudi razvoj različitih metoda primene kiseonika u terapijske svrhe. Osobina HBOT je u tome što menja pravila koja važe za normalnu oksigenaciju. Po Henry-jevom zakonu, kada pritisak gasa nad površinom tečnosti raste, svaki će se gas početi rastvarati u toj tečnosti direktno proporcionalno porastu pritiska. Dakle, što je veći pritisak gasa to se više rastvara u tečnosti.

princip delovanja

U vazduhu koji dišemo ima 21% kiseonika. Tokom disanja kiseonik difuzijom prelazi u krvotok, vezuje se za hemoglobin u eritrocitima i tako vezan transportuje putem krvi. U manjoj meri se kiseonik transportuje i fizički rastvoren u plazmi. Zasićenost hemoglobina je 97% i dodatno ima prostora za povećanje od ukupno 3%. Međutim, princip delovanja HBO terapije se zasniva na fizičkim zakonima koji omogućavaju rastvaranje veće količine kiseonika u plazmi i na taj način transporta kiseonika do ćelija.
Povećanjem ambijentalnog pritiska u hiperbaričnoj komori i udisanjem 100% molekulskog kiseonika, dolazi do rastvaranja udahnutog gasa (kiseonika) u krvnoj plazmi i povećanja parcijalnog pritiska kiseonika. Na ovaj način se u krvi rastvori i do 20 puta više kiseonika, čime se osigurava njegov transport i korekcija hipoksije, nezavisno od eritrocita. Na ovaj način se difuzijom, iz kiseonikom bogate plazme, nadoknađuje nedostatak kiseonika čime se rešava akutna hipoksija i pokreću brojni mehanizmi u organizmu koji dovode do pozitivnih terapijskih efekata.
Hipoksija-stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, je u osnovi velikog broja patoloških stanja. Primenom HBO terapije, organizmu se pruža raskoš kiseonika koji je tkivima i ćelijama neophodan za njihovo normalno funkcionisanje i za korigovanje hipoksije kao osnove brojnih oboljenja.

Nauka do sada nije uspela da pronađe lek ili sredstvo koje će povećati količinu raspoloživog kiseonika u krvi. Jedini za sada poznati način je primena samog kiseonika a najefikasnija medoda primene je HBOT.

terapijski efekti hbot

Brojni su terapijski efekti HBO terapije a neki od njih su:

 • Angiogeneza - stimuliše rast kapilara u hipoksičnom tkivu i ubrzava zarastanje rana. Predstavlja indirektni i odloženi odgovor na primenu hiperbarične oksigenacije. Terapijski efekat uključuje proliferaciju fibroblasta, proizvodnju kolagena i stimulaciju kapilarne angiogeneze
 • Hiperoksigenacija - visok nivo kiseonika pomaže u oporavku ćelijskih funkcija. Omogućava brzu nadoknadu kiseonika tkivima kod kojih je loša perfuzija usled kompromitovanog dotoka krvi
 • Osteogeneza - stimuliše stvaranje novog koštanog tkiva kod preloma i kompromitovanog koštanog tkiva
 • Vazokonstrikcija - dovodi do smanjenja otoka kod tretmana kompartment sindroma i ostalih akutnih ishemija, kod traumatizma kao i redukcije intersticijalnog edema nakon revaskularizacije
 • Reparacija i regeneracija tkiva povećavanjem produkcije stem ćelija
 • Smanjenje zapaljenja
 • Stimulacija imunog odgovora
 • Baktericidni i bakteriostatski efekat (naročito kod anaerobnih bakterija)
 • Sinergističko dejstvo sa antibioticima
 • Poboljšanje funkcija moždanih ćelija

indikacije

Brojne su indikacije za primenu hiperbarične oksigenacije. Za neke bolesti je HBOT lek izbora, za neke pomoćna terapija a sve češće se primenjuje i kod zdravih ljudi u cilju prevencije bolesti i poboljšanja opšteg psiho-fizičkog statusa. Obzirom na mehanizam delovanja i navedene efekte HBO terapije, gotovo da nema oblasti medicine u kojoj se danas ne primenjuje hiperbarična oksigenacija.

 • Urgentna medicina - gasna gangrene, arterijska gasna embolija, trovanje ugljen-monoksidom i cijanidima, dekompresiona bolest, akutne traumatske ishemije (crush povrede i compartment sindrom), sepsa
 • Hirurgija - infekcije mekih tkiva, nekrotizirajući fascitis, hronične rane, arterijski, venski i mešoviti ulkusi, dijabetično stopalo, dijabetična flegmona, gangrena, dekubitus
 • Vaskularna hirurgija - Ateroskleroza, akutna i hronična arterijska insuficijencija, ishemijske promene donjih ekstremiteta, Mb Buerger, Mb Raynaud, vaskulitis
 • Neurologija - Multipla skleroza, migrena, Cluster glavobolje, polineuropatije različite etiologije (dijabetična, alkoholna, medikamentozna), stanja posle moždanog udara, neuralgija trigeminusa, Parkinsonova bolest, demencija
 • Dermatovenerologija - pioderma gangrenosum, psorijaza
 • Reumatologija - sistemska skleroza, osteoporoza, reumatoidni artrit, lupus, fibromialgija
 • Ortopedija i traumatologija - disbarična osteonekroza, aseptična nekroza glave butne kosti i humerusa, hronični refraktorni osteomijelitis
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija - kompromitovani kožni transplantati, opekotine, promrzline
 • Urologija - Gangrena Fournier, postradijacioni cistitis, vaskularna impotencija
 • Ginekologija - sterilitet
 • ORL - akutna gluvoća, maligni otitis externa, tinnitus, Bellova pareza
 • Oftalmologija - okluzija centralne retinalne arterije
 • Hematologija - teška anemija
 • Gastroenterologija - ulcerozni kolitis i Cronova bolest
 • Sportska medicina - tretiranje sportskih povreda mišića, kostiju, tetiva, ubrzanje oporavka nakon iscrpljujućih takmičenja i treninga
 • Pedijatrija - cerebralna paraliza, autizam
 • Onkologija - postradijaciona nekroza kože i mekih tkiva, povećanje radiosenzitivnosti tumorskog tkiva
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija-u rehabilitaciji nakon moždanog udara, koronarne bolesti, perifernih vaskularnih bolesti, pareze i paraplegije, toksične encefalopatije
 • Neurohirurgija - cerebralni apsces, traumatske povrede mozga
 • Stomatologija - osteomijelitis mandibule, infekcije nakon hirurških intervencija i ekstrakcije zuba, pre i posle ugradnje implanta
 • Anti-aging i post COVID sindrom

kontraindikacije i neželjeni efekti hbo terapije

Apsolutne kontraindikacije:

 • Nesanirani pneumotoraks
 • Određene vrste lekova: citostatici(bleomycin, cisplatin, doxorubicin), disulfiram, sulfamylon

Relativne kontraindikacije:

 • astma, HOBP, bulozne promene na plućima
 • visoka febrilnost
 • infekcija gornjih disajnih puteva
 • epilepsija
 • trudnoća
 • konvulzivni napadi
 • kongenitalna sferocitoza
 • disfunkcija Eustahijeve tube
 • klaustrofobija
 • pace maker ili epiduralni kateter

Važno je napomenuti da je za pacijente koji imaju neku od kontraindikacija potrebno ispuniti određene uslove koji prethode tretmanu HBO i da se nakon toga tretman može sprovesti bezbedno. Kao i svaki medicinski tretman i hiperbarična oksigenacija nosi određeni rizik koji je pacijentima predočen i objašnjen pre početka tretmana.

Postoje određena stanja koja su ranije smatrana kao kontraindikacije za HBOT. Na osnovu najnovijih istraživanja pokazano je da se pacijenti sa tim stanjima ili oboljenjima mogu tretirati sa HBOT.
 *Implantirani pacemaker – svi novije generacije su obično testirani. Potrebno je imati potvrdu od proizvođača da je uređaj testiran. Dovoljno da je testirano do 3 ATA što je i maksimalni terapijski pritisak za skoro sve protokole (osim ronilačkih).
 *Maligniteti – više studija je pokazalo da HBOT ne povećava stopu rasta tumora(Granstrom et al,1990; Marx&Johnson, 1988; Nemiroff et al, 1988; Sklizovic et all, 1993) a neke su pokazale da u odeđenim slučajevima postoji smanjenje rasta metastaza(Feldemeier et al, 1994; Feldemeier et al, 2003).
 *Trudnoća – Istraživanja koja su rađena u Rusija sa preko 700 žena koje su tretirane sa HBOT u svim periodima gestacije, nisu pokazala komplikacije ili mortalitet ni kod majki ni kod ploda. Postojala su razmatranja da tokom HBOT ne dođe do preranog zatvaranja ductusa arteriosusa obzirom da je ono stimulisano povećanjem arterijskog PO2. Istraživanja su pokazala da je potrebno 12 sati kontinuirano povećanog PO2 da bi se iniciralo zatvaranje ductusa(VanHosen et al,1989), te se stoga trudnoća više ne smatra kontraindikacijom za primenu HBOT u hitnim slučajevima.

Mogući simptomi ili nuspojave nakon HBOT uključuju umor, blagu vrtoglavicu ili nesvesticu. Neželjena dejstva HBOT su jako retka ali se mogu javiti:

 • Oštećenje pluća - barotrauma
 • Barotrauma uva - ruptura bubne opne
 • Barotrauma sinusa
 • Problemi sa vidom-kratkotrajna miopija
 • Kiseonične konvulzije

Adekvatna procena pre primene HBO terapije, priprema za terapiju, pravilno doziranje i protokoli koji su prilagođeni stanju pacijenta, smanjuju mogućnost nastanka komplikacija na minimum. U tom cilju je neophodna saradnja pacijenta sa medicinskim osobljem i poštovanje uputstava i preporuka.


uputstvo za pacijente-hbo terapija

pripema za hbo terapiju

1. Kod kuće operite kosu i okupajte se, kako biste sa sebe uklonili tragove nečistoće, masnoće i kozmetičkih sredstava. Telo ne smete mazati kozmetičkim sredstvima i koristiti preparate za kosu (balzam, gel, ulje, pena i lak). Ne koristiti mleko i ulje za telo, kreme, šminku, parfeme i sl. Nokti Vam moraju biti čisti i uredno podrezani bez nanesenog laka.
2. Papuče koje ćete koristiti za kretanje po ordinaciji i barosali će Vam obezbediti O2 MEDICA. 3. U svlačionici ordinacije treba da skinete i ostavite slušni aparat, zubne proteze, sočiva, nakit, naočare i druge proteze, pre ulaska u komoru. Svu odeću, donji veš, čarape i obuću u kojoj ste došli, skinućete i ostaviti u garderobi. Od medicinskog osoblja ordinacije dobićete da obučete čist mantil od 100% pamuka koji obezbjeđuje O2 MEDICA za svakog pacijenta pojedinačno.
4. Potrebno je da pre ulaska u hiperbaričnu komoru obavite sve Vaše fiziološke potrebe.
5. Ukoliko imate rane ili druge kožne promene, one će biti tretirane i pravilno obrađene u previjalištu od strane stručnog medicinskog kadra, pre i/ili posle HBO tretmana.
6. Pri ulasku u prostor barokomore molimo Vas da sledite uputstva medicinskih radnika. Ne smete sa sobom u komoru uneti nikakav predmet, namirnice ili lekove.
7. Na dan terapije Vaša ishrana treba da bude lagana, bez namirnica koje nadimaju, gaziranih i alkoholnih pića. Ne smete biti gladni pre početka terapije u komori. Ne upotrebljavati sredstva koja smanjuju uračunljivost (alkohol, opojna sredstva...).
8. Upotrebljavajte Vašu redovnu terapiju kako je propisano. Ukoliko primate insulin, zabranjena je upotreba 1 sat pre HBO terapije. Uskladite primanje insulinske terapije sa tretmanom u komori.
9. Zabranjena je konzumacija cigareta 2 sata pre, kao i 2-4 sata posle HBOT.
10. Ukoliko imate pacemaker ili neki drugi implant, morate obavestiti lekara o tome i potrebno je da uređaj posjeduje atest o funkcionisanju u hiperbaričnim uslovima.

tokom tretmana u hiperbaričnoj komori

1. Kako pritisak unutar komore bude rastao, imaćete osećaj da su Vam uši zapušene. Da biste se oslobodili ovog osećaja, stisnite nos palcem i kažiprstom, zatvorite usta i dunite u nos, dok Vam se uši ne adaptiraju. Pritisak se u ušima može izjednačiti i gutanjem pljuvačke ili zevanjem. Ako ne uspete, obavezno se obratite medicinskom osoblju koje upravlja komorom i pažljivo sledite uputstva.
2. Efikasnost HBO tretmana zavisi i od ritma Vašeg disanja. Potpuno se opustite i dišite normalno, spontano i bez forsiranja.
3. Pred kraj terapije dolazi do snižavanja pritiska u komori i osetićete pucketanje u ušima. U ovoj fazi dolazi do spontanog izjednačavanja pritiska i potrebno je da dišete normalno i nipošto ne smete zadržavati dah. Možete gutati i zevati ali ne smete zapušiti nos i usta i duvati.
4. Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi terapije u komori ili sumnje da nešto nije u redu, odmah se obratite medicinskom osoblju. Isto se odnosi i na prijavljivanje eventualnih smetnji pre i nakon tretmana u komori.

nakon hbo terapije

1. Najmanje 24 sata nakon sprovedenog HBO tretmana zabranjeno je ronjenje, let avionom kao i penjanje na velike nadmorske visine.
2. Sve ostale aktivnosti nakon terapije možete potpuno normalno obavljati.

Molimo Vas da pre početka tretmana detaljno pročitate uputstvo za pacijente i da tokom tretmana u potpunosti pratite instrukcije i sarađujete sa osobljem naše ustanove u cilju bezbednosti i efikasnosti terapije.

hvala!


Zabranjeni predmeti i materije u barokomori

Aftershave D, F
Alkohol D, F, P
Baterije sa nezaštićenim provodnicima F
Cigarete, cigare, sve vrste duvana F, M
Eksplozivne materije F
Električni uređaji uključujući mobilne telephone, radio uređaje i td. F
Grejači za ruke i noge(hemijski, električni) F, E
Hemijska sredstva za čišćenje na pr. trihloretilen, freon D
Lak i gel za kosu, ulje za telo F
Lekovi (sem onih koji su propisani od strane lekara) P
Lepkovi F
Lubrikanti, masti i tečnosti na bazi petroleja F
Metalni predmeti, nakit F
Novine F
Odeća, posteljina, jastuci i dušeci koji nisu 100% pamučni ili nisu predviđeni za upotrebu u hiperbaričnim uslovima F
Penkala M
Praškovi za čišćenje C, F, P
Proteze P
Upaljači, šibice F
Satovi koji nisu ronilački L, M
Slušni aparati L, P
Sprejevi D, E, F
Stakleni termometri, uključujući i baterije koje sadrže živu C, D, P
Šećer i druge zapaljive namirnice E, F
Šminka F
Termos, zatvorene flašice L, M

Važno je imati u vidu da garderoba pacijenata kao i posteljina u komori, predstavljaju dodatnu opasnost jer mogu biti sintetičke, vunene, kontaminirane ili sadržati zabranjene predmete. 100% pamuk i drugi materijali koji su bezbedni treba da se koriste u hiperbaričnoj komori.


Legenda:


 • C – mogućnost oštećenja komore
 • D – kontaminacija okruženja
 • E – rizik od eksplozije
 • F – izvor vatre ili zapaljiva supstanca
 • L – može biti polomljeno ili oštećeno pritiskom
 • M – može dovesti do nereda
 • P – utiče na sposobnost i zdravlje