Najčešća pitanja

Najčešća pitanja korisnika

Ukoliko imate dodatna pitanja, budite slobodni da nam pošaljete e-mail i u najbržem mogućem roku mi ćemo Vam odgovoriti

Šta je hiperbarična komora i koje vrste postoje?

Hiperbarične komore su uređaji u kojima se pritisak može kontrolisano dizati, održavati na željenom nivou i spuštati.
Osnovne namene su im:

• lečenje određenih bolesti sa hiperbaričnom oksigenacijom (HBOT)
• zbrinjavanje specifičnih bolesti u podvodnoj i vazduhoplovnoj medicini
• specifična testiranja kandidata i opreme za podvodne delatnosti
• trening i obuka ronilaca

Možemo ih podeliti na jednomesne i višemesne. Izrađuju se od metala, akrila, a po obliku su najčešće cilindrične i sferične a u poslednje vreme i pravougaone. Opremljene su uređajima i sistemima za osvetljene, komunikaciju, kontrolu i održavanje mikroklime i protivpožarnu zaštitu, te medicinskim monitoringom, uređajima za dijagnostiku i terapiju bolesnika ili ispitanika

Šta da očekujem pri prvom pregledu?

Pri prvom pregledu neophodno je da dođete sa kompletnom prethodnom medicinskom dokumentacijom koju posedujete. Čak i detalji koji se tiču Vašeg zdravlja a Vama se čine nebitni, našim lekarima daju bolji uvid u Vaše zdravstveno stanje. Na osnovu toga se donose odluge o neophodnosti dodatnih dijagnostičkih procedura, proceni sposobnosti za tretman hiperbarične oksigenacije kao i protokolima lečenja. Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju, lekar naše ustanove će uraditi pregled koji je neophodan pre odluke o daljem lečenju.

Koja priprema je neophodna pre tretmana u komori?

Pre tretmana u komori neophodan je pregled lekara u našoj ustanovi koji će u odnosu na Vaše zdravstveno stanje odrediti plan lečenja i terapijski protokol. U cilju bezbedne i adekvatne primene HBO terapije, mogu se tražiti konsultativni pregledi specijalista (ORL, kardiolog, pulmolog, neurolog), dijagnostičke procedure (Rtg pluća,EKG, spirometrija, dopler krvnih sudova) i labaratorijske analize krvi i urina. Nakon pregleda, a tokom pripreme za HBO terapiju, dobićete jasna pismena i usmena uputstva koja je neophodno pratiti radi adekvatnog terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i bezbednosti tokom sprovođenja tretmana.

Da li je terapija bezbedna?

Tokom trajanja tretmana pacijent je sve vreme pod medicinskim nadzorom. Postoji audio i vizuelni kontakt. Terapija je potpuno bezbolna. Pacijent leži mirno u komori i diše kisonik kojim je ispunjena komora. Zbog sprečavanja eventualnih rizičnih situacija, pacijenti pre tretmana dobijaju jasna uputstva kako da se pripreme za tretman. U svakom trenutku tokom tretmana je omogućena komunikacija sa medicinskim osobljem koje upravlja komorom. Pacijent je tokom celog tretmana pod nadzorom medicinskog osoblja naše ustanove i nijednog trenutka nije ostavljen bez nadzora.

Da li postoje komplikacije tretmana u komori?

Komplikacije u komori mogu biti posledice povišenog pritiska ili dejstva kiseonika. Usled izloženosti povišenom pritisku može doći do barotraume različitih organa (uši, sinusi, pluća). Izloženost povišenim koncentracijama kiseonika pod pritiskom može dovesti do toksičnog dejstva kiseonika na CNS ili pluća. Može doći i do miopije koja je prolaznog karaktera.

Koliko je tretmana potrebno u komori?

Broj tretmana u komori zavisi od oboljenja i stanja zbog kojeg se primenjuje HBO terapija i određuje ga lekar koji prati stanje pacijenta i to u odnosu na preporučene terapijske protokole, stanje pacijenta, podnošenje tretmana a sve u skladu sa principima dobre kliničke prakse. Za poboljšanje opšteg psiho-fizičkog statusa kod zdravih ljudi preporučuje se 10-15 ekspozicija. Kod hroničnih rana, komplikacija dijabeta, infekcija mekih tkiva preporučuje se 20-30 ekspozicija a kod osteomijelitisa 40-60 ekspozicija. Terapija se uglavnom obavlja jednom dnevno. U zavisnosti od oboljenja nekada se terapija obavlja 2 puta dnevno a kod anaerobnih infekcija mekih tkiva na svakih 8 sati. Plan i protokol lečenja se formira za svakog pacijenta individualno, u skladu sa zdravstvenim stanjem i potrebama pacijenta a u cilju postizanja što boljeg terapijskog efekta, u skladu sa principima dobre kliničke prakse i preporukama za primenu HBO terapije.

Koliko traje i kako izgleda jedan tretman u komori?

Tretman u komori zavisi od protokola koji je predviđen za lečenje. Obično tretmani traju od 60-90 minuta.

Svaki tretman se sastoji iz tri faze:

• Faza kompresije - faza kada raste pritisak u komori. Tokom ove faze potrebno je da izjednačavate pritisak na jedan od načina koji će Vam biti objašnjeni usmeno i u pisanoj formi u uputstvu za pacijente.
• Faza izopresije - faza kada ste na terapijskom pritisku. Potrebno je samo da budete opušteni i skoncentrisani na disanje koje treba biti potpuno normalno, bez forsiranja.
• Faza dekompresije - faza povratka na normalan pritisak. Tokom ove faze nije potrebno izjednačavanje pritiska jer se to dešava spontano

Da li postoji neko posebno uputstvo za pacijente u komori?

Da. Pre početka tretmana biće Vam dato detaljno pisano uputstvo koje je potrebno da pročitate. Potrbno je da se ponašate u skladu sa uputsvom radi bezbednog i efikasnog sprovođenja terapije u komori.

Šta osećam tokom tretmana u komori?

Pacijent u komori tokom tretmana ima isti osećaj kao kada se roni. U početku terapije, tokom faze kompresije, dolazi do povećanja pritiska u komori a pacijent to oseti kao pritisak ili zapušenost u ušima. Potrebno je da pacijent nekom od procedura sa kojima je upoznat pre tretmana, izjednači pritisak u ušima. Tokom boravka u komori, pacijent je sve vreme u verbalnom i vizuelnom kontaktu sa medicinskim osobljem koje će mu pomoći tokom ovog procesa, ukoliko ima problema. Ostatak terapije, tokom faze izopresije i dekompresije, potrebno je samo da dišete normalno.

Šta je zabranjeno u komori?

Pre početka tretmana će Vam biti data detaljna uputstva kao i spisak zabranjenih sredstava i materijA u komori. Obzirom da je atmosfera u komori bogata kiseonikom, neophodna je upotreba pamučne garderobe koja će Vam biti obezbeđena od strane ordinacije. Pored toga, strogo su zabranjeni svi elektronski uređaji, upaljači, šibice, hemijski grejači i šminka na bazi ulja.

Šta ukoliko imam neki problem u komori?

Ukoliko ima bilo kakvih tegoba kod pacijenta tokom tretmana, nadležni lekar će proceniti situaciju i reagovati u skladu sa medicinskim protokolima.
Ukoliko je neophodno može se prekinuti terapija i reagovati u skladu sa situacijom.

Da li se lečenje primenjuje na celo telo ili samo na deo tela?

Da biste se lečili u hiperbaričnoj komori, lečenje zahteva izlaganje celog tela. Sve ostalo se ne smatra terapijom hiperbarične oksigenacije.

Da li svako može da koristi HBO tretman?

HBO tretman je veoma bezbedan za primenu ali postoje apsolutne i relativne kontraindikacije za HBO. Adekvatan pregled i pravilna procena od strane lekara HBO centra koji prethode tretmanu, su neophodni za bezbedno sprovođenje terapije. Pravilno doziranje i protokoli koji su prilagođeni stanju pacijenta, smanjuju mogućnost nastanka komplikacija na minimum. U tom cilju je neophodna i saradnja pacijenta i poštovanje uputstva.