RFZO

INDIKACIJE RFZO:

1. Akutno trovanje CO
2. Sepsa
3. Gasna embolija
4. Gasna gangrena
5. Kraš sindrom
6. Kompromitovani transplantati
7. Osteomijelitis
8. Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela
9. Dijabetične angiopatije, uz dopler-sonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje
postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama
10. Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena, ireverzibilne promene, gangrena, ulcus cruris)

Neophodna dokumentacija za prijem i lečenje je:

1. Uput izabranog lekara
2. Mišljenje tri ovlašćena lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
3. Ocena nadležne lekarske komisije ukoliko se osigurano lice upućuje van područja matične filijale
4. Dopler sonografski ili angiografski nalaz za indikaciju iz tačke 9.