Dr med. Nataša Vučevski

image

Dr med. Nataša Vučevski

Datum rođenja: 8. Februar 1991.

E-mail: natasavucevski@yahoo.com

Znanje kompjutera: Microsoft office paket, Internet (svakodnevno, privatno)

Strani jezici: Engleski

Obrazovanje:

Medicinska škola “Beograd” - Smer: Medicinska sestra - vaspitač 2006-2010
UNIVERZITET U BEOGRADU – Medicinski fakultet - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Zvanje:
Doktor medicine
2010-2020
Staž: Klinički centar Srbije 2020